IK EN DE ANDER - 3D wand installatie

IK EN DE ANDER is een autonoom werk dat voortkomt uit eerdere 3D wand installaties. De mens speelt in mijn werk steeds een belangrijke rol. Met name de transformatie waaraan de mens blootgesteld wordt intrigeert me.

In IK EN DE ANDER beschouw ik de mens als één individu persoon oftewel één ‘ik’-figuur. Hij of zij leidt zijn eigen leven en dit wordt bepaald door zijn herinneringen, toekomst, uiterlijke en innerlijke belevingen.

Volgens de Dikke van Dalen is:

Ego is ook Latijn voor ‘ik'. In de filosofie en religie wordt ego vaak als ‘ziel’ aangeduid. Maar eerlijk gezegd roept het bij mij ook iets onaangenaams op. Het doet me al snel denken aan de woordjes egoïsme en egocentrisch. De mens waant zich groots, nietwaar? Dus het woordje ‘ik’ snap ik dan ook. 

Maar ‘ik’ geeft ook een bepaalde identiteit af: wie ben ik als mens? Wat is je bepalende aard? Je innerlijke ik? 

Ik, ik, ik, ik, ik, Ik, ik, ik, ik, ik, Ik, ik, ik, ik, ik, Ik, ik, ik, ik, ik,… 

Maar ‘ik’ wordt vooral bepaald door de ander. Bijvoorbeeld als hij of zij luistert als je een vraag stelt. Met deze interactie krijgt jouw ‘ik’ pas gestalte. Alleen doe je eigenlijk maar heel weinig. Je hebt toch ook de ander nodig.

Dit alles (en wellicht meer) heb ik tot uiting gebracht in de 3D wand installatie IK EN DE ANDER. 

© Hetty Hurkmans